Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 229456

Dato: 27.11.2020

At leie kontrakt burde være like bra som og eie. At man kan ta karantene sammen med andre som kommer reisende sammen