Høringssvar fra Frank Nygård

Dato: 27.11.2020

Personer med nære relasjoner til norske statsborgere bør få "sone" karantenetiden i egnet privat regi klarlagt og registrert ved innreise. Det er svært fordyrende med karantenehotell og ser heller ikke logikken på at norske statsborgere som bor i sammen med f.eks. kjærester eller forlovede behandles ulikt ved innreise til Norge.