Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 145394

Dato: 26.11.2020

Hei,

Jeg vil understreke at dette først ble innført basert på at det var mye smitte blant arbeidsreisende. [1] Arbeidsreisende har fortsatt ingen plikt om å bo i karantenehotell, da plikten har heller blitt skøvet over på arbeidsgiver om å utføre dette på en trygg måte. 85 av 86 polske passasjerer slapp karantenehotell.[2]

Jeg har en amerikansk kjæreste som nå blir påtvunget i et karantenehotell til 5000 kroner, noe som er veldig mye penger når jeg eier en leilighet hun kan sitte i. Jeg kan enten gå i karantene med hun, eller reise til foreldre og være der. Dette er ting jeg kan dokumentere og signere.

Denne reglen treffer helt skjevt. Når argumentet for karantenehotell er at den skal virke "avskrekkende" (Sitat Guldvog [3]), så må virkelig varsellamper begynne å blinke. Familie er ikke turisme. Kjærester er ikke turisme. Barn er ikke turisme. Dette er familie. Steng for turister på andre måter. Vis oss tillitt til å utføre karantene på trygg måte, for det fortjener vi faktisk.

Kilder:

[1] https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/vedlegg/2020-11-05-notat-om-risiko-og-respons.pdf
[2] https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/QmxmoV/marcin-kaminski-maa-paa-karantenehotell-andre-velger-aa-bli-sendt-hjem
[3] https://www.nrk.no/norge/justisdepartementet-vurderer-endringer-i-karantenehotell-ordningen-1.15258375