Høringssvar fra Kristel

Dato: 26.11.2020

Kjære alle sammen!

Jeg vil be dere om å behandle alle norske statsborgere og dem med tilknytning til Norge på lik linje!
Vi nærmer oss en viktig høytid for mange mennesker, en tid man skal være sammen med de nærmeste. COVID-19, vil selvfølgelig ha innvirkning på årets feiring, men alle oss som er alene i utlandet. Vi trenger å møte familie og nære relationer, for å få en god jul. Dette gjelder også dem, som ikke er alene i utlandet, men har foreldre og/eller besteforeldre i Norge.

Det er langt fra alle sammen, som kan ta seg tid til å reise til Norge innen 13. desember, for å slippe karantenehotel juleaften. Dermed betyr det, de som ikke kan reise innen, grunnet eksamen, arbeid eller andre situasjoner, vil være på hotel juleaften eller tilbringe julen i sitt bosted i utlandet.
For mitt vedkommende, vil dette bety jul alene, i en 1. roms leilighet på 17 kvm i Danmark. Som studerende, så vil jeg aldri kunne ta meg råd til å bo 10 dager på karantehotel.

Hva så med alle oss, som potensielt vil sitte fast i utlandet, eller nordmenn som ikke får deres kjære hjem til jul. Hvem betaler for de timene med psykolog som vil måtte komme, både utenlandske psykologer, men også i Norge. En jul alene, vil føre til flere depressjoner og/eller mere dyptliggende diagnoser. Dermed, så må det stilles rådighet for gratis psykolog til alle nordmenn i Norge og utlandet. Det er fra før tungt å flytte til et nytt land, langt vekk fra familie og venner.

Jeg vil derfor komme med forslag:

  • Perioden 1. desember og frem til 1. januar, så kan karantenen bli avholdt hos slektninger eller nære tilknytninger. Dette skal gjelde alle norske statsborgere, men også dem som kan dokumentere et lengre forhold til partner.
  • Inføre påbud om COVID-19 test fra alle land, uansett formål med reisen eller hvor man kommer fra.
  • Forslag til kommuner med mindre smitte. Ved indkomst til sin kommune, tar kontakt med smitteoverlegen og informerer om at man sitter i karantene i kommunen. (Dette tenker jeg spesielt for de mindre kommunene, der det ikke er tilfeller av korona).