Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 984596

Dato: 26.11.2020

Det er helt uholdbart at mennesker som har et hjem, et egnet oppholdssted i Norge skal settes inn i karantenehotell fremfor eget hjem.

I de tilfeller det kan dokumenteres at vedkommende har et egnet oppholdssted for karantene, må de kunne bruke dette. For turister som ikke kan dokumentere et slikt sted må det gis valg om karantenehotell eller retur til hjemlandet.

Slik det er i dag blir mange fullstendig bortglemt og faller utenfor regelverket. Mennesker med svært sterk tilknytning til Norge mister rettigheter de egentlig har, pga. bittesmå formaliteter som ikke har noen sammenheng med smittevern overhodet. Enkelte tilflyttende til Norge har et hjem de bor i, men kan ikke reise dit å holde karantene fordi de ikke har rukket å skifte adresse. En formalitet de forøvrig ikke kan få gjort før karantenen er ferdig. Studenter derimot, eller andre utflyttede fra Norge kan komme å ha karantene i eget hjem fordi de er så heldig å ha dette hellige papiret på bosted eller eid bolig. Her prioriteres faktisk folk som bor utenfor Norge fremfor våres tilflyttende.

Det samme gjelder familiemedlemmer og andre nære som bor utenlands. Her vil familie i Norge sørge for et egnet oppholdssted for karantene, men staten velger altså å ikke stole på egne borgere. Så lenge egnet oppholdsted kan garanteres for av familiemedlemmet må karantenehotellet kunne unngås.

Med tanke på smittevern er heller ikke karantenehotell gunstig. Vi må tenke på at Norge er et utstrakt land og ikke alle byer og småsteder har smitte i det hele tatt. Tilreisende til Norge har med seg en negativ test, som gjør at man må kunne tillate vedkommende å reise direkte til sitt hjemsted/oppholdsted. Slik det fungerer i dag vil alle måtte oppholde seg i en storby, hvor sannsynligvis smittetallene er høye. Tilreisende vil derfor etter endt opphold på karantenehotell kunne smittes på sin ferd videre til en by og kan potensielt være en fare der da karantenen jo allerede er fullført.