Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 111128

Dato: 26.11.2020

Norsk barnefamilie med 3 barn 7-12 år aktuelt bosatt annet nordisk land enn Norge, men skal flytte til Norge snart for å jobbe i samfundskritiske jobber:

-Mine foreldre eier 3 hus i Norge, 2 står altid tomme, barna kjenner husene godt: forslag: personer bosatt i Norden kan ha karantene i tomme hus /hytter, hvor de kan dokumentere dette

-barnefamilier: 3 aktive barn inkl. psykisk sårbart barn på hotellrom uten muligheter for fysisk aktivitet, ro, kun 3 måltider daglig-barn skal spise hver 3-4 time. Forslag: ta hensyn til store norske barnefamilier som har egnet hus til karantene, da det stort sett utelukker norske flerbarnsfamilier å komme til Norge (afholdt fra familie)