Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 315304

Dato: 27.11.2020

Jeg vil anmode regjeringen om å legge større vekt på individuell behandling når det gjelder egnet sted for karantene ved innreise. Det vil nok i mange tilfeller være tryggere å gjennomføre karantenen i et normalt hjem enn på et hotell. I mitt tilfelle bor jeg alene i en tomannsbolig, og når kjæresten min ankommer Norge, har vi mulighet til å bo i hver vår leilighet. Jeg antar det er mange lignende eksempler på trygt sted for karantenetiden, og dette må det tas hensyn. Karantenehotell har et preg av straff, både økonomisk og ved frihetsberøvelse. Dette tyder på at regjeringen ikke har tillit til befolkningen når det gjelder smittevernhensyn, og en slik holdning kan lett drepe dugnadsånden som er så kritisk for å håndtere denne krisen.