Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 503149

Dato: 26.11.2020

Jeg er norsk statsborger og fulltidsstudent ved Københavns Universitet i Danmark, og med regjeringens endring av karantenereglene for studenter i Norden har jeg nå lov til å være i karantene i 10 dager på egnet sted.
"Problemet" er at jeg har dansk samboer, og vi har sammen Freya på 10 måneder (hun er norsk statsborger). Vi kommer jo fra samme husholdning i København og er en "smittekohort", så i forhold til smitterisiko, gir det god mening at vi er i karantene på samme sted.
Som unntakene i forskriften om hotellkarantene er utformet nå, vil min samboer skulle separeres fra meg og vår datter på flyplassen, og tvinges til å feire jul alene på er hotellrom. Jeg synes dette gir veldig liten mening ut ifra et smittevernhensyn, og vil tro at det derfor vil være vanskelig å begrunne rent juridisk, jf. retten til familieliv i EMK artikkel 8, stk.1., og jeg kan ikke se at dette tilfelle kan være omfattet av det unntaket i artikkel 8, stk.2
Jeg håper derfor dere vil endre den nåværende forskrift, sånn at det også vil være unntak for samboende og familier med små barn, for å unngå at familier blir splittet opp i julen. Jeg vet at det er mange i min situasjon som er berørte av dette.