Høringssvar fra Christiane Jöhnk

Dato: 27.11.2020

Politiet i Oslo har per i dag fire måneder ventetid til time til oppmøte. Selv om man er EØS-borger og utvekslingselev med skoleplass på videregående skole i Norge og har krav på norsk personnummer får man ikke fremskyndet dette. Det betyr at lang ventetid i byråkratiet fører til at man må på karantenehotel når man man kommer tilbake fra hjemreise. Jeg er derfor svært uenig i hvordan forskriftshjemmelen er formulert. Dersom den ikke endres må politiet åpne for oppmøte på kort varsel eller akseptere skriftlig innmelding.