Høringssvar fra Kristian Singh-Nergård

Dato: 26.11.2020

Denne ordningen rammer urettferdig, og det er heller ingen smittevernfaglig logikk i det. Dette er en for stor inngripen i folks privatliv. Mange kan gå i karantene i familiens hytte eller sekundærbolig, og ordningen med karantenehotell er derfor ikke nødvendig.