Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 384824

Dato: 26.11.2020

Det er ikke rettferdig at norske statsborgerer som bor og jobber i utlandet «straffes med hotell», når vi kan henvise til egnet karantenested hos foreldre eller lånt fritidsbolig eller annet egnet oppholsted

Hvorfor er det ikke kapasitet til å kontrollere våre karantenesteder, når det er mulig å kontrollere egnet karantenesteder for utenlandske arbeidstakere i Norge? Kan en lignende kontrollmekanisme settes på plass for privatpersoner?