Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 268352

Dato: 27.11.2020

Ordning om karantenehotell strider med menneskerettigheten til å ha et privatliv og kunne samles som en familie. Denne ordningen er såpass grovt og umenneskelig at den har store negative virkning på både unge og voksne folk som har sin familie i utlandet. Det bør ikke gjøres forskjell mellom en som har familie i utlandet som ønsker å ha en julefeiring med dem og en som bor i Norge med sin familie. Vi lever i en globalisering verden, hvor familier er spredt over hele verden og må kunne få lov til å komme og feire jul og se nyfødt barn osv av store hendelser i ens liv.
det bør heller ikke gjøres en forskjell mellom en student og en som arbeider i utlandet. Dette strider med hensyn og prinsipper som dette landet bygges på.
Karantenehotell oppleves som at regjeringen misbruker makten sin og gjennomfører diktatur i et demokratisk og fritt land. De har ingen rett til å tvinge folk på denne måten og det kan heller ikke valideres i at dette for landets sikkerhet.
Vi må lære av andre lands erfaring med karantene hotell, for eks. Australia som angret for å ha hatt en slik ordning.

Karantene hotell må ta slutt. I sommer kunne folk ha karantene hjemme og det påvirket ikke smittetallene.