Høringssvar fra Stoian Dragomir Nedelchev

Dato: 26.11.2020

Svar er oppsummert i vedlegget.

Vedlegg