Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 215173

Dato: 27.11.2020

Importsmitten trekkes fram i avsnitt 3 og 5 som begrunnelse for ingripende tiltak,

I aftenposten, 26.11.2020, dokumenteres det manglende datagrunnlag for importsmitten:

"Slik svikter Norges overvåking av pandemien. Viktige data kommer ikke inn.

For tre av fire smittede i forrige uke aner ikke myndighetene i hvilket land de er smittet. Svake datasystemer svekker Norges innsats mot pandemien."

I Høringsnotatet framgaår det at importsmitten er konstatert rundt steder med høy antall mobile arbeidstakere fra andre land. Det fins lite datagrunnlag for importsmitte for privatpersoner på veien til familie, for grensependler, eller for personer som oppholder seg hjemme. I FHIs ukemelding uke 47 framgår det at mer enn 500 av 7200 testete smittete har "ukjent smitteland" i databasen.

Jeg betviler at datagrunnlag er for svak for tiltakene som utelukkende rettter seg mot innreisen over grensen. Smitten i Norge sprer seg trolig gjennom innlandsreiser fra storbyer med høy smitte. ECDCs kart viser klart smittetrend runt urbane senter og tettsteder, og langs reiseveier imellom disse. Importsmitten står ikke bak slike smitteveier.