Høringssvar fra Mette Lise Rødli

Dato: 26.11.2020

Dette tar jeg sterkt avstand fra. Alle som har en tilhørighet og forsvarlig sted å ha karantene må få slippe dette. Dere har ikke rett til å tvinge folk inn i karantenehotell.