Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 153753

Dato: 26.11.2020

Det er behov for at opphold på karantenehotell skal være et enkeltvedtak. Jeg har en kollega (norsk statsborger, folkeregistrert i Danmark) som ved to anledninger har blitt stoppet på grensa, passet ble tatt og hun ble eskortert i karantenehotell av politiet på tross av at hun krysset grensa på grunn av samvær med barn, og dermed er fullstendig unntatt fra karanteneplikten. Dette er åpenbart svært forvirrende regler, også for de som skal håndheve dem, og det er behov for kontroll av at alle de som blir eskortert i karantenehotell faktisk oppfyller vilkårene for karantenehotell. Det skjer feil på grensa, og de får svært store konsekvenser for enkeltmennesker som dere bør ta hensyn til i utformingen av reglene.

Jeg er også svært uenig i fastsettelsen av vilkårene for hvem som skal i karantenehotell, og ikke. Det er ikke slik at noen studenter er mer smittsomme enn andre, eller at kjærester som kommer på besøk er mer smittsomme enn studenter. Dette er regler som virker urettferdige, og reduserer tilliten vi som borgere har til at dere som myndigheter håndterer denne krisen på en forsvarlig måte.

Det virker også lite gjennomtenkt at at så inngripende tiltak som karantenehotell pålegges enkeltpersoner og familier, og at det gjøres unntak fra arbeidsgivere, når vi vet at store deler av importsmitten kom fra arbeidsinnvandrere som enten ikke overholder karanteneplikten overhodet, eller gjør det på et lite egnet sted.

Generelt virker hensikten med bestemmelsene om karantenehotell som at dere ønsker å gjøre det vanskeligere for familier med familiemedlemmer i utlandet (som allerede er i en vanskelig situasjon på grunn av avstand) å møtes. Jeg tenkter spesielt på de som ønsker å krysse grensa på grunn av begravelse eller dødelig sykdom i familien. Å gjøre det så vanskelig for dem å besøke sine slektninger i Norge at det de facto er umulig, er fullstendig hensynsløst. Jeg mener dere burde skamme dere.

Jeg er også uenig i at så inngripende tiltak forlenges frem til sommeren 2021. Det mener jeg er uforholdsmessig lang tid.