Høringssvar fra Nicholas Indrehus

Dato: 26.11.2020

Grunnsteinen i det norske samfunn er tillit. Folk stoler på staten fordi staten stoler på folk. Kampen mot corona burde i hovedsak være en dugnad. Dugnad er basert på gjensidig tillit. Man ofrer noe frivillig fordi man har tro og tillit til sine medmennesker. Noe av det fine med dugnad er at man kan potensielt ende opp på et bedre sted. Ikke bare kan man unngå at viruset spres, men man kan oppleve at samholdet styrkes. Man føler eierskap over sine handlinger, og man anerkjenner andres frivillige innsats og opofrelse.

Ved tvang mister man muligheten for disse positive effektene.

Ved tvang kan man i beste fall ende opp på samme sted man startet. I verste fall svekker man folks tillit. Til hverandre og til staten. Man har kun råd til å risikere dette et endelig antall ganger. Er tvunget opphold på karantenehotell verdt denne risikoen? Jeg mener ikke dette, og jeg håper dere vurderer denne situasjonen grundig.