Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 701194

Dato: 26.11.2020

Det kan ikke være riktig at kun milliardærer fra USA, Saudi Arabia, Kina, Russland,... , som eier bolig i bla. Norge, kan få fritt innreise til Norge uten å måtte oppholde seg på koronahotell kun basert på at de kan dokumentere eierskap til norsk bolig, mens norske statsborgere som bor midlertidig i utlandet, som ikke eier en bolig i Norge, men som har sørget for egnet sted å sitte i karanten hos familie eller venner, blir tvunget til å bo i et koronahotell. Dersom dette står, er det meget diskriminerende, og viser at det er kun lommeboken som betyr noe når man skal vurdere hvem som slipper å bli tvunget inn på koronahotell ved innreise til Norge. For å begrense innreise til Norge har man rett og slett bestemt at det er kun (styrt)rike personer som slipper koronahotell.

Grunnen til høy importsmitte tidligere er at man slapp in arbeidere fra "røde" land uten karantentid eller krav til test før innreise, noe som førte til at de smittet andre arbeidere på brakkebyer og på arbeidsplassen ellers. Det har vært minimalt med nordmenn som har kommet inn og smittet familie og venner, da de har stort sett fulgt karantenebestemmelsene og isolert seg i 10 dager etter innreise. Hvorfor skal nå denne siste gruppen straffes for manglende bestemmelser og etterlevelse av smittevernsregler for fremmedarbeidere på norske arbeidsplasse?

Ang. 4.4.2 a) Forslår denne endres til:

"De som er bosatt i eller eier eller disponerer bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted.

"