Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 324394

Dato: 27.11.2020

Jeg finner det problematisk at jeg som norsk statsborger som bor og jobber i utlandet, skal behandles anderledes enn for fire måneder siden da jeg var student. Jeg blir diskriminert for at jeg ikke har et studentbevis.

Kan vi ikke få muligheten til å registrere andresse for karantene og dokumentera at eiger av bolig eller familie man skal bo hos synes det er ok?

Jeg opplever det som om mitt land ikke lenger vil ha oss statsborgere som bor i utlandet. Det er fortvilende og trist.