Høringssvar fra Thomas Berg

Dato: 27.11.2020

Det å gjøre familiemedlemmer/ kjærester psykisk syke, samt å gjøre store økonomiske innhugg i folks økonomi, ved at de tvinges på karantenehotell er uhørt og unødvendig. De som kommer til Norge for å være med familie og/eller sine kjære har full anledning til å være i bolig. Sammen med, eller i samme bolig. Det å tvinge mennesker som ikke har sykdom og behandle alle som om de har det, er utvilsomt stigmatiserende. Som rettstat er man uskyldig til det motsatte er bevist - her er det helt motsatt.
jeg mener seriøst at dette er å holde folk fanget, mot betaling - noe vi ikke kan stå inne for i Norge.