Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 281719

Dato: 26.11.2020

Jeg er en norsk student i Danmark som etter siste endring i karantenehotellordningen er uttatt fra karantenehotellordningen siden jeg måtte endre min folkeregisterte addresse på grunn av særlige nordiske lover. I følge samme ordning har min Britiske samboer i Danmark ikke mulighet til å gjennomføre karantene på samme sted som meg og må på karantenehotell, på tross av at vi kommer fra samme husstand og har mulighet til å gjennomføre karantene på et sikkert og egnet oppholdssted alene.

Jeg foreslår at den nye karanteneloven inkluderer at samme husstand kan gjennomføre karantene sammen, og at en hustand som reiser sammen fra utlandet kan oppholde seg sammen på et av hustandsmedlemmens folkeregisterte addresse selv om vedkommende ikke står oppført som eier av boligen.

Et annet mulig forslag er at oppholdet på karantenehotellet kan gjennomføres i kommunen/fylket hvor vedkommen skal oppholde seg i ettertid. Dette vil gi pårørende mulighet til å gå tur med god avstand og eventuelt bringe nødvendigheter for opphold og hjemmekontor på hotell.