Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 280349

Dato: 27.11.2020

Regelen om opphold i karantenehotell under innreisekarantene er diskriminerende og for rigid. Det må åpnes opp for å gjennomføre individuelle vurderinger av hver enkelt situasjon. Vi leier en bolig som vi anser som bedre egnet for gjennomføring av innreisekarantene, og forstår ikke hvorfor vi ikke skal få lov til å bruke den.