Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 159338

Dato: 26.11.2020

Jeg mener kjærester og familiemedlemmer bør få bo i karantene hos sine kjære. Der det er mulig, kan den/de de skal bo hos også gå i karantene. Eventuelt bare fritidskarantene. Man kan få beskjed om å teste seg med jevne mellomrom i karantenetiden.
Mange som kommer til karantenehotell er bekymret for dårlig smittevern på hotellene. I mange land har friske mennesker blitt smittet i karantenetiden på slike hoteller.