Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 156481

Dato: 26.11.2020

Vi skal ta smittevern på alvor, selvfølgelig, og alle som ikke er unntatt, skal i karantene. Men at regjeringen tvinger norske borgere og borgere med familie og kjærester i Norge på karantenehotell, når de kan dokumentere annet egnet oppholdssted, er unødvendig tvang. Den psykiske helse bekymrer meg, både for dem, som skal på hotell, for dem, som ikke får sine kjære og nære hjem, og for dem, som må avlyse reisen til Norge pga. hotellpåbud. For alle med dårlig økonomisk råd, med psykiske eller fysiske utfordringer eller med små barn, kan karantenehotell i praksis være utelukket. Små norske statsborgere utelukkes i praksis fra eget land pga. koronahotell. Så lenge det ikke er smittemessige tunge årsaker til å sende borgere på koronahotell i stedet for i karantene på egne, isolerte og trygge steder, håper jeg man lytter til kritikk, og åpner regelen noe mere opp.