Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 273145

Dato: 27.11.2020

Kjære politikere.
vær fornuftige.
la våre kjære få være i karantene i våre hjem, leiet eller eiet bolig.
Kom heller med et påbud om at de som er i samme hjem, også skal i karantene.

å være adskilt fra personene man elsker er ekstremt hardt mentalt. Å reise er i utgangspunktet dyrt nok, mange har ikke de 5000kr for koronahotell ekstra.

ber om at dere lytter til forslagene. Testing i forkant, ved ankomst og etter 5-7 dager burde være gjennomførbart.