Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 259197

Dato: 27.11.2020

Jeg har forståelse for nødvendige innstramminger og at det ønskes færre reisende til Norge. Jeg mener derimot at det må være en rekke unntak for krav om karantenehotell.
Jeg skal selv til og fra USA i feb/mars, sammen med min da 3mnd gamle sønn.


Unntakene bør inkludere;

-reisende med små barn

-eldre/syke

-tilfeller der folk har en hel leilighet/hus/hytte for seg selv , der karantene kan gjennomføres.

-tilfeller der en norsk og ikke norsk ankommer Norge sammen. Disse bør kunne gå i karantene sammen.

-å leie bolig må være godt nok så lenge man er folkeregistrert i Norge

Dokumentasjon for disse unntakene er ikke omfattende.