Høringssvar fra Mina Cecilie Fritzon

Dato: 27.11.2020

Høring – forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene

Kjære regjering, kjære politikere

Jeg ønsker å bruke dette høringssvaret til å belyse problemstillinger rundt dagens karantenehotellordning. Jeg er en 26-årig master student i Political Science ved Stellenbosch University i Sør-Afrika samt landsleder for ANSA Sør-Afrika. Jeg bor og studerer her med min Sørafrikanske kjæreste og vi skal sammen reise hjem til Norge for å feire jul med min familie som jeg ikke har sett på 1 år. Til tross for garantist-skjema som gjør at familien min garanterer for min kjærestes opphold og kostnader, så må min kjæreste på karantehotell den 10. desember når vi ankommer Norge. Vi bor sammen, reiser sammen men ved ankomst i Norge blir vi separert og kan ikke gjennomføre karantene sammen. Vi disponerer inntil 3 tomme boliger vi kan være i karantene helt alene – enten på hyttene eller hjemme og familien kan gi skriftlig garanti om dette og eierskap til alle boligene kan dokumenteres. Jeg mener at man må kunne innføre et annet alternativ enn karantenehotell, særlig når det disponeres boliger man kan oppholde seg forsvarlig i. Reisende som er kjærester og som bor sammen i et annet land må kunne gjennomføre karantene sammen. Jeg håper at vi som er i gruppen familie eller kjærester i utlandet kan bli behandlet med rettferdighet, og at man kan slippe fortvilelsen med separasjon når man kan henvise til egnet karantenested.