Høringssvar fra Maren Nygard

Dato: 27.11.2020

Hei

Viser til vedlegget som jeg synes kommer med gode poeng og forslag til endringer med henhold til 'Koronahotell'.

Reglene per dags dato synes jeg ikke gjenspeiler den fornuftige veien regjeringen har hatt gjennom pandemien. Jeg er norsk statsborger som bor og jobber i London, men har for tiden en midlertidig jobb i Norge. Pga. koronahotell-ordningen gaar jeg en jul uten min britiske forlovede i mote. Jeg onsker aa bli vist den tilliten som jeg har hatt til regjeringen. Jeg har selv vaert i karantene paa egnet sted i familieboligen, og har tatt to COVID-19 tester etter jeg kom fra UK. Jeg haaper noe en lignende losning er mulig for min partner. Per dags dato kan vi ikke ta oss raad til et opphold paa koronahotell, og jeg ville heller ikke risikert hans fysiske og psykiske helse.

Restriksjoner i en tid som denne er viktig, men jeg synes at maaten koronahotellene opererer paa i dag er uforsvarlig og amatormessig.

Vedlegg