Høringssvar fra Ingrid Emilie

Dato: 26.11.2020

Kjære regjering,

2020 har vært et tøft for for alle og enhver. Selv har jeg valgt delvis flytte hjem til Norge fra Paris frem til nyttår. Dessverre ser det ut til at dere er i ferd med å sørge for at julen 2020 blir preget av enda mer ensomhet enn nødvendig, særlig for de av oss som har familie, kjæreste, samboer eller ektefelle i utlandet. Dere har ofret disse til fordel for arbeidsinnvandrere som det ofte har vært rapporert har brutt karantenebestemmelsen. Det har ikke blitt fremlagt noe data eller statistikk om hvor mange Covid-19 tilfeller som kan spores tilbake til et utenlandsk familiemedlem som holder karantene i en egen eller familiens bolig, gitt at den er egnet for karantenested. Dog har vi fått stadige tall på arbeidsreisende og våre egne nordmenn som bryter karantenereglene. Det er vanvittig at regjeringen innfører karantenehotell for familiemedlemmer/kjærester som kun ønsker å besøke sin familie i Norge når dere ikke har et godt datagrunnlag for det, særlig når dere gir unntak for arbeidsreisende der arbeidsgiver kan dokumentere egnet karantenested. Siste i rekken er at Arsenal får komme til Norge og spille kamp uten karantene. Fikk ikke regjeringen med seg hva som skjedde med det norske landslaget? Er fotball virkelig viktigere enn familie så nære jul?

Hvorfor er en arbeidsgiver mer troverdig enn f.eks meg som kun ønsker min Franske samboer og kjæreste til Norge i GOD TID før jul slik at han kan fullføre karantenen hjemme hos min far og meg på en trygg måte. Jeg har null insentiver for å pushe min samboer/kjæreste ut i samfunnet, men det kan en ikke være like sikker på når det kommer til arbeidsgivere, noe tallene om smitte fra arbeidsreisende viser.

Hvordan er et rom på et karantenehotell bedre egnet enn eneboligen jeg bor i med min far som er over 200 m2 med 4 soverom, 2 bad og skogen som nærmeste nabo. I tillegg bor vi i utkanten av en liten by Vestfold. Dette kan enkelt dokumenteres med plantegninger.

Min far og jeg sitter gjerne i karantene samtidig som min samboer når han kommer hjem til oss. Ikke alle er heldige og har stor familie, derfor er det ekstra viktig for min far og meg å få min samboer/kjæreste hjem til oss.

Vi kan enkelt melde fra til både kommunelege og lokalpoliti, denne kommunikasjonen kan vi enkelt sende til min samboer/kjæreste slik at han kan vise grensevaktene ved ankomst på Gardemoen. Dette er en løsning mange har foreslått.

Ved å dokumentere hvor min samboer skal bo når han er i karantene kan lokale eller nasjonale myndigheter enkelt gjøre stikkprøver.

Tillitt går begge veier, og slik som dette opplegget med koronahotell er med ymse unntak for ymse mennesker så er min tillitt til regjeringen kraftig svekket.

Det kom også tydelig frem på Debatten 24.11 at både Lars Jacob Hiim og Bjørn Guldvog innrømmet at det ikke er en klar logisk forklaring bak hvordan utenlandske familiemedlemmer/kjærester blir behandlet, særlig når de som har sørget for mest importsmitte i følge datagrunnlaget vi har er arbeidsreisende. I tillegg er de største utbruddene de siste ukene linket til skoler, ungdommer og enkelte deler av storbyer som Oslo og Bergen. Husk at ikke alle i Norge bor i en trang leilighet eller i en stor by.

Det er også kommet frem særdeles uhygeniske og lite smittevernmessige trygge forhold på flere karantenehotell. Ansatte som ikke bruker maske korrekt, folk får passene sine inndratt som i en annen politistat, søplebøtter står fulle i ganger, skitne laken og håndklær ligger på traller i gang, og det ble meldt om koronasmitte blant ANSATTE ved koronahotell i Stavanger. Hvordan kan det være hensiktigmessig og proposjonalt å utsette folk med egnet karantenested for risikoen ved å møte x antall vakter, sjåfør som bringer dem til hotellet, hotellansatte og andre reisende, i stede for at jeg i egen bil henter min samboer direkte og kjører hjem til egnet karantenested. Det er én nærkontakt kontra x antall man risikerer å møte pga koronahotell. Disse eksemplene er hentet fra gruppen "Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19 2020".

Det sies at man ikke kan tvinges inn i teorien, men når alternativet er å risikere bot og fengsel om man heller vil fullføre karantene på et egnet sted, så blir man i praksis tvunget inn. At man i tillegg blir finansielt straffet med 5000 kroner er helt urimelig når man i praksis er tvunget inn på et hotell i stede for å benytte et betydelig bedre egnet karantenested. Når teori og praksis spriker på denne måten er det åpenbart at det er noe galt i teorien. Det er også urimelig at denne gruppen mennesker skal holde liv i en skakk-kjørt hotellbransje i nærheten av flyplassene og grenseovergangene.

Det hevdes også at folk har full bevegelsesfrihet selv om de er på karantenehotell. Det er i praksis løgn. Om f.eks min samboer benytter seg av full bevegelsesfrihet og eventuelt kjører egen bil rett hjem til egnet karantenested kan han risikere straff. Dermed har han ikke full bevegelsesfrihet.

Karantenehotell burde kun brukes der personer ikke har noe egnet karantenested, og FHI har defintert bolig som egnet karantenested.

For min egen del blir alternativet at jeg drar til Frankrike i julen for å feire med min samboer/kjæreste i vår felles bolig der. Dette anser jeg som en helt nødvendig reise da 2020 har vært et ekstremt tøft år, og jeg har behov for min aller nærmeste i julen. Da kan jeg ironisk nok med dagens regler dra hjem til Norge uten Covid-test og sitte i karantene der jeg er folkregistrert, dette er jo enda større risiko enn om min samboer/kjæreste kommer til Norge da han allerede før avreise må ha negativ Covid-test. Virker som om Covid-19 skiller mellom de med norsk pass og de med et annet pass ut i fra reglene denne regjeringen foreslår.

Jeg håper virkelig regjeringen revurderer hvordan de behandler familiemedlemmer som kommer fra utlandet når disse familiemedlemmene har egnede sted for karantene og mer enn gjerne gjør seg tilgjengelige for å bli sporet opp. Jeg har også vedlagt et brev formulert av gruppen "Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19 2020" som foreslår et realistisk alternativ for utenlandske familiemedlemmer og kjærester, der de ikke innlosjeres på hoteller med tvilsomt smittevern. Det er også viktig at disse endringene trer i kraft asap, da det vil være bedre at utelandske familiemedlemmer kommer over et lengre tidsrom enn kun 10-7 dager før julaften.

Som sagt, det eneste jeg og mer enn 6000 andre ønsker oss er å feire jul med våre kjære på en smittevernvennlig måte og få dem rett hjem i karantene. Mange av oss har heller ikke råd til å kaste 5000 kroner ut av vinduet i julen, dermed håper jeg regjeringen sørger for at det ikke kun er de rikeste, boligeiere, og de med ressurser til å skaffe advokat som får ha sine kjære hjemme til jul. Og for de som har 5000 kroner liggende ville være bedre om disse 5000 kronene kunne vært brukt til julegaver, både for butikkene og for konsumentene.

Med vennlig hilsen,

Ingrid Emilie

Vedlegg