Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 341523

Dato: 26.11.2020

Jeg skriver denne mailen med et standpunkt som norsk statsborger, med utenlandsk kjæreste fra England.

Jeg og flertallet i Facebook gruppen; «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19 2020» er ekstremt opprørt over de nye innreisereglene dere har lagt frem. Erna Solberg sa at dere strammer inn nå slik at vi kan ha en mest mulig normal jul/nyttårsfeiring med våre elskede. Å feire disse høytidene sammen med sin elskede fra utlandet blir umulig for mange, etter de nye reglene som ble presentert torsdag 5.11.2020.

Deres nye regler lyder slik; «Krav om opphold på karantenehotell vil gjelde for alle som kommer hit uten å ha bopel i Norge, eller som ikke har en arbeids- eller oppdragsgiver i Norge som kan sørge for egnet oppholdssted, sier Erna Solberg.»

Mange nordmenn med familie/ektefelle/kjæreste fra utlandet hadde planlagt å tilbringe jul/nyttår med de sistnevnte, i Norge – dette var enkelt gjennomførbart med reglene som tillot at den besøkende kunne tilbringe sin innreisekarantene i hjemmet til den de besøker. Regjeringens tidligere regler tillot at de besøkende kunne tilbringe innreisekarantenen i hjemmet til den de besøker. Deres nye regler tilsier at dersom min kjæreste skal besøke meg; er ikke mitt private hjem et egnet karantenested i deres øyne – selv ikke med negativ test før avreise til Norge. Arbeidsgiver har retten til å si at de har et egnet oppholdssted til sin arbeidstaker, men jeg har ikke retten til å si at jeg har et egnet karantenested til min kjæreste – dette stiller jeg meg kritisk til. Dersom jeg har et egnet sted der min utenlandske kjæreste kan oppholde seg i innreisekarantenen, burde dette være ok – på lik linje med at arbeidsgiver kan oppgi egnet oppholdssted til sin arbeidsgiver. Dere legger tillit til arbeidsgivere, men ikke enkeltmennesker som meg – som skal motta besøk fra utlandet. Statistikk viser at det er arbeidsgivere/takere som har vært hovedgrunnen til importsmitte – ikke enkeltmennesker som meg som mottar besøk av kjæreste fra utlandet; men likevel gir dere tillitt til de som har sviket tidligere. Vi føler oss straffet av handlingene til utenlandske arbeidere, som f.eks. polske arbeidere som bragte importsmitte.

Dersom ikke påbudet om karantenehotell fjernes før jul, vil dette si at regjeringen har motstridet seg selv. Erna ønsker at vi feirer høytidene med de vi elsker, men mange sine elskede befinner seg i utlandet. 10 dagers karantenehotell forhindrer mange å reise til Norge i høytiden, på grunn av jobb. Dersom den reisende har jobb, er det meget sannsynlig at denne personen ikke har mulighet til å ta seg fri – og dra til Norge 10 dager før juleaften for å oppholde seg i karantenehotell. Dersom den reisende fra utlandet kun ønsker å feire nyttår i Norge med sin elskede, blir dette fysisk umulig – grunnen til dette er: for å oppfylle 10 dagers karantenehotell ville den reisende vært innestengt på hotell på selveste juleaften for å være ute av karantenehotellet på nyttårsaften 31.12.2020. Disse argumentene er bakgrunnen til at jeg og mange mener regjeringen motstrider seg selv, med tanke på at de ønsker nordmenn en fin høytidsfeiring med våre elskede – de gjør det tilnærmet umulig for oss å være med vår familie/ektefelle/kjæreste ved jul og nyttår.
Debatten på NRK satte lys på situasjonen, og det ble innrømmet at reglene er ulogiske på mange måter. Dere ønsker å unngå undøvendig reising, noe som er forståelig. Men, det er ikke undøvendig at våre kjære kommer på besøk, spesielt i høytiden. Dere har ingen statistikk som viser at familie/kjærester/ektefeller har tatt med smitten. Derfor er vår oppfatning at reglene er basert på poltikk, og økonomi. Dere gir tilliten til arbeiderne, men strammer inn for oss. Dette er diskriminering på høyt nivå. Et faktum er at en slik ordning fører til at flere nordmenn drar ut av landet. Dette kan føre til at folk tar seg fri fra jobb, for å innvilge karantenetid ved hjemreise. Poenget et at det er mange konsekvenser av et slikt vedtak, om karantenehotell.

Den besøkende fra utlandet har begrenset antall dager de kan være i Norge, med bakgrunn i studier og jobb i hjemlandet. Regjeringen adskiller oss fra våre elskede i utlandet, i en sårbar tid. Dere sier dere prioriterer helse og unge, men min helse er ødelagt - som ung person fordi dere adskiller meg fra min kjæreste. Det er ikke bare begrenset tid som spiller en avgjørende faktor, men også penger. Et hotellopphold på 10 dager er en stor tvungen kostnad. Mitt hovedproblem er at dere ikke har statistikk og grunnlag for det dere gjør. Dere frykter en høy importsmitte, men sannheten er at smitten er innad Norge. Dere sier at smitten må gå ned I Norge for at dere skal åpne opp mer. Så skjebnen til meg og min kjæreste ligger i nordmenns hender? Hjemmefester som forårsaker smitteutbrudd er deler av grunnen til at jeg ikke får være med kjæresten min?

Dersom reglene virkelig handlet om å forhindre smitte, hadde reglene gjeldt for alle eller ingen. Dere gjør unntak for fotball, og nobels fredspris vinnere. Dette gir ikke mening, med tanke på smittevern. Det er tydelig at poltikk, økonomi og arbeidskraft kommer foran min mentale helse og mulighet til å møte min elskede.

Gitt at det ikke er noen klar sluttdato for disse kravene, etterlater det oss ingen annen mulighet enn å betrakte dem på ubestemt tid. Vi ber om klarhet og omtanke; kravet om testing og karantene i hjemmet til den du besøker bør være nok. Tvangsinneslutningen til et "karantenehotell" er for drøy når de kan være i karantene i en bolig hvor de ellers ville bodd i.

Smittetallene kommer ikke til å gå ned om regjeringen ikke innfører tiltak som setter gruppene som bringer importsmitte til Norge i karantene. Unntakene i innreiserestriksjoner er for gruppene som gjentatte ganger blir identifisert som de største bidragsyterne, ikke familie og kjære. Samtidig er det denne gruppen som får konsekvensene som ikke vil lettes på før tallene går ned? Om regjeringen og Stortinget hadde innført tiltak for tette registrering, sporing og oppfølging av hjemmekarantene så hadde nok smittetallene gått ned.

Det er skadende for den mentale helsen å bli fraskilt fra sine kjære. Derfor ber jeg dere inderlig om å vise omtanke, og forstå at kravet om karantenehotell setter mange i en vanskelig situasjon. Kravet om negativ test før avreise til Norge er akseptabel, og forståelig. Kjæresten min har besøkt meg to ganger i covid-19 pandemien, og ikke fått covid-19 på noen av reisene. Han har fulgt alle regler, og vært kjempe forsiktig. Det føles urettferdig at vi blir fraskilt når vi har fulgt alle regler før, og overholdt smittevern. Det finnes tusenvis av mennesker med samme opplevelse som min kjæreste og jeg, vi følger reglene – men likevel får vi ingen tillitt; istedenfor gis tilliten til arbeidsgivere.

Jeg ber innstendig om at dere viser omtanke til oss med familie/kjæreste i utlandet som ønsker besøk i jul/nyttårstider. Vi føler oss ignorert, og straffet – selv om vi overholder reglene som blir gitt. Ingen vil sitte alene i høytiden. Det er inhumant, og urettferdig at reglene er slik de er i dag.

Ingen passer på at arbeidstakerne forblir på sitt enerom i en brakke, mens våre kjærester er innestengt på hotell med vakter i gangene. Dere har gitt tilliten til de som tok med smitten først, nemlig arbeiderne. Vi har allerede sett eksempler på arbeidstakere som bestilte taxi og var på vei ut fra karantenestedet. Skal tilliten virkelig være hos disse?

Kravet om karantenehotell gjør det umulig for mange å møte sine kjære, noe som er ekstremt skadelig for den mentale helsen, spesielt i høytiden jul og nyttår.

Den andre bølgen i Australia startet på et karantenehotell. Dersom vasking på rommene ikke er gjort nøye nok, vil dette sette den neste gjesten i fare - og det kan faktisk hende at gjesten får korona på karantenehotellet. Vi har allerede sett eksempler på at renhold på hotellene ikke har vært gode nok.

Dagens regler er ulogiske, og urettferdige. Debatten på NRK om karantenehotell med Fredrik Solvang ga lys på hvor umenneskelig og ulogisk ordningen er. Dere prøver å begrense en importsmitte som nesten ikke var der med det første. I dag sitter over 1000 mennesker på hotell, hvorav kun 3 har koronavirus. Dette viser hvor lite smitte som tas med. Negativ test før avreise burde holde i massevis, pluss karantene hos den du besøker. Studenter kan være i karantene hjemme hos sine foreldre, men våre familiemedlemmer og kjærester kan ikke det. Hvorfor gis tilliten til noen og ikke andre?

Vi føler oss urettferdig behandlet! Dere kan ikke gjøre dette mot deres egne befolkning, spesielt i en slik sårbar tid! Å være med sine kjære er en nødvendig reise, men reglen om karantenehotell gjør det umulig for mange å være sammen. Derfor, ville det gitt mening om:

10 dagers karantene utført i dokumentert bolig/fritidsbolig. Stikkprøver kan tas for å kontrollere at karantenebestemmelse blir ivaretatt. Denne ordningen blir brukt i land som Danmark med gode resultater.

Bosted som disponeres av norsk statsborger eller beboer men behøves ikke å eies av sistnevnte. Karantene bør være tillatt i bolig/fritidsbolig som

- Leies av reisende

- Eies eller leies av familie eller kjæreste i Norge

Obligatorisk negativ COVID-19-test ved innreise, med mulighet for testing xx antall dager etter innreise. For å forenkle smittesporingsarbeidet og identifisering av smittebærere.

Mulighet for at privatpersoner på lik linje med arbeidsgivere kan garantere for familie og kjærester, ved bruk av garantiskjema slik som kjæresteerklæring.

Klarere kommunikasjon rundt konsekvenser for brudd på karanteneplikten inkl. bøteleggelse og anmeldelse av både innreist familie/kjæreste og den som garanterer for vedkommende.

Elektronisk oppfølging av de innreisende i form av app, telefon, elektronisk armbånd o.l. Land som Polen, Canada, Japan, Sør-Korea og Tyskland bruker elektronisk oppfølging. Tiltaket har gitt et tids- og ressursbesparende resultat, samtidig som det begrenser smittespredning fra utlandet.