Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 271411

Dato: 26.11.2020

andre innreisende fortjener den samme tilliten som gis utenlandske arbeidere og deres arbeidsgivere; nemlig muligheten til å dokumentere at vi har egnet oppholdssted i karantenetiden. Vi er mange som har tilgang på å låne tomme leiligheter, hytter og hus og som kan gjennomføre karantene tryggere (og billigere) enn på hotell. Ikke minst er lovforslaget også direkte diskriminerende for barn og barnefamilier/ (og også for folk med psykiske eller fysiske utfordringer), da det ikke er forsvarlig å gjennomføre 10 dagers karantene hvor små barn er lukket inne på et lite rom de fleste av døgnets timer. Og loven gjør dermed at vi som småbarnsfamilier inndirekte nektes adgang til Norge fordi vi uheldigvis har barn.