Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 519500

Dato: 26.11.2020

Ett år siden kunne ingen se for seg hvordan verden skulle bli med COVID-19. Nå er det 15 måneder siden vi har sett familien vår i USA -- foreldre, søsken, nieser, nevøer, tanter, onkler, besteforeldre og venner man har kjent hele livet. Vi skjønner dette kommer til å vare pengebot de blir mange måneder før vi får sett de fleste. Men mammaen min er Norsk og bor i USA. Hun ønsker å komme hjem til jul og se familien sin. Vi er villig til å la henne bo hos oss og å være i karantene med henne i 10 dager når hun ankommer. Er ikke dette noe som kan vurderes for familier som ønsker å være sammen til jul?