Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 234455

Dato: 27.11.2020

Vedrørende høring – forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene

På vegne av min søster og hennes datter og svigersønn kommer jeg med dette innspillet til et høringssvar fordi denne oppholdsrestriksjonen berører dem sterkt. Søknad om fritak fra hotellkarantene ble stilt til kommuneoverlege i Kristiansand for over en uke siden, og i dag kom svaret om at søknaden ikke blir tatt til følge. Svaret var dessverre ikke overaskende da forskriftens ordlyd pr dags dato sier klart at unntak gis kun hvis man eier en bolig i Norge, men ikke leier.

Årsaken til min søsters forespørsel om fritak for hotellkarantene for hennes datter og svigersønn er basert på særdeles tragiske omstendigheter. Den 2. juni 2020 døde min svoger brått og uventet. Han var amerikaner og min søster har bodd i over 30 år i Moraga, California, men har siden 22.august d.å. oppholdt seg i Norge. Deres eneste datter er både norsk og amerikansk statsborger, hennes mann er amerikaner, De bor i Berkeley, California, og har et sterkt ønske om å reise til Norge for å feire jul sammen med sin mor og nær familie.

Min søster leier en utleieleilighet i Skudeviga, Kystveien 334, 4639 Kristiansand. Utleier har godkjent oppholdstillatelse for min niese og hennes mann så lenge alle koronarestriksjoner blir fulgt, noe som selvsagt skal gjøres. Min søster vil i de ti dagene bo hos undertegnede og min mann. En bil vil stå til disposisjon på Kjevik slik at de kan kjøre rett fra flyplassen til leiligheten. Mat vil bli kjøpt inn slik at de skal slippe å gå i butikker. Selve boforholdene er meget gode selv om leiligheten er leid.

For niesa mi, og hennes mann, betyr det svært mye å kunne få reise rett til et egnet sted som min søsters leide leilighet er, i stedet for å måtte sitte innestengt på et hotellrom på Gardermoen i 10 dager. Smittevernsbestemmelsene vil selvsagt overholdes selv om det ikke skjer på et hotellrom.

Bestemmelsene i forskriften på eid/leid virker diskriminerende og ulogisk begrunnet. En skulle tro at så lenge karantenebestemmelsene blir overholdt på egnet sted, så skulle det være irrelevant om en eier eller leier oppholdsstedet. Et hotellrom leier en da også? I tillegg blir det pålagt en egenandel på kr. 500 pr person. Det betyr at en skal tvinges til karanteneopphold i 10 dager, og i tillegg betale kr. 5000 per person.

Jeg undrer meg også over de begrensninger som er satt. Hva med grunnleggende demokratiske prinsipper som reise- og bevegelsesfrihet? I følge en artikkel i Fædrelandsvennen datert 24.11.2020 uttaler justisminister Mæland at det ikke finnes klagemuligheter, siden det er snakk om en midlertidig forskrift. Kan dette være tilfelle? Er ikke klagerett en grunnleggende menneskerettighet?

Medisinsk forsvarlig er et relativt begrep, og heldigvis har det blitt satt fokus på den mentale helsa under koronarestriksjonene. Å tvangskarantene folk på hotell i 10 dager, er vel neppe gunstig for noen?

Spørsmålet mitt er: Kan disse bestemmelsene revurderes slik at misforholdet mellom eid/leid kan bli mer rettferdig? Så lenge det foreligger et egnet alternativt karantenested hvor alle restriksjoner blir fulgt, da skulle det vel være irrelevant om man eier eller leier oppholdsstedet? Slik forskriften lyder nå, virker den urimelig, ulogisk og hastverksbasert. Den rammer ikke bare oss, men også mange andre. Det er enkeltmenneskers liv den berører, selv om den er midlertidig satt for å begrense importsmitte.

Med vennlig hilsen

Liv Solfrid Sødal Letnes (sign.)