Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 553200

Dato: 26.11.2020

Hvordan reguleres det forhold at noen etter opphold i rødt land i bolig hos sin partner, reiser sammen til Norge? Skal den ene som ikke eier bolig tvinges til karantehotell, eller vil da den andres sitt eide sted i Norge anses som et egnet sted for begge to? Det kan jo virke urimelig hvis man må skilles ad, og er svært inngripende i forståelse og tillit til dette forslaget. Foreslår at egnet sted blir den enes eide sted i slike tilfeller.

Hvis det var arbeidsreisende fra land, med meget høyere smitterate, man egentlig ville stoppe fra å reise hjem over helgene, kunne man jo ha gjort det på en helt annen måte. Istedet hastebestemmer man dette svært inngripende tiltaket som favner så utrolig bredt og gir så store konsekvenser.