Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 183378

Dato: 27.11.2020

Ordningen med karantenehotell bærer preg av hastearbeid og virker lite gjennomtenkt.

Tiltak som innføres må oppfattes som rettferdige. Alle som kommer inn til landet skal i karantenehotell, importsmitte skiller ikke på hvilke unntaksgrupper en eventuelt befinner seg i. Dette er rettferdig, like regler for alle. Status og penger skal ikke gi fortrinn og fritak.

Hva er det som gjør at et hotell kvalifiserer som "karantenehotell"? Det virker helt meningsløst å argumentere for at et norsk hotellrom på 12 kvadrat det det best egna stedet for å ha karantene i 10 dager. Høres mer ut som en celle.

Hva med det praktiske? Renhold? Hygiene? Mat? Oppfølging?

Har en sett på asiatiske modeller? Karantenehotell i Bangkok med 2-3 pcr covid tester, medisinsk oppfølging fra et dedikert sykehus. Tilgang på sykesøster 24/7. Videokonferanser med lege.

Skal en først ha karantenehotell må det gjøres ordentlig, hvis ikke gir det ingen mening.