Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 271325

Dato: 27.11.2020

Jeg mener at de som kan bevise egnet oppholdssted for karantene må få mulighet til å gjennomføre karantenen der. For eksempel i foreldres, venners eller øvrig families husstand, fritidsbolig og lignende.

Bevis på egnet oppholdssted kan være et skjema som er undertegnet av de som eier det spesifikke karantenestedet, hvor de må fylle inn informasjon om kanantenestedet, (adresse, eierskap, etc), samt hvem som har lov til å oppholde seg der.

Personlig kunne jeg (sammen med to venner og min danske kjæreste og hund) ha vært i karantene flere steder, men er nå forhindret fordi jeg 1) ikke eier bolig i Norge, eller 2) er i samme husstand som noen som eier/har eierandel i en fritidsbolig i Norge.

FørjulstidenScenario 1: karantenehotell (uaktuelt pga hund). Scenario2: isolasjon på en hytte på fjellet, hvor vi kan gå på ski og jobbe hjemmefra

3. Jul i Danmark. Hele familien er i Norge