Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 654331

Dato: 26.11.2020

Hei,

Vi er to nordmenn, fodt og oppvokst i Norge, som jobber i London. Er norske statsborgere som har feiret jul i Norge hvert bidige aar siden vi ble fodt. Hvilken hjemmel i grunnloven har folkevalgte politikere til aa sende nordmenn i 10 dagers ubetinget isolasjon i en utenomrettslig prosess? Du bryter loven om du faktisk unndrar deg karantene i etterkant, hvor botene burde vaert satt opp betydelig, men i denne sammenheng blir man straffet (i form av et avskrekkingstiltak som helsedirektoren innromte at det var) uten aa ha brutt noen som helst form for lov. Importsmitte har vaert et problem i forbindelse med arbeidsinnvandrere, ikke nordmenn som drar hjem til familien sin. I tillegg er studenter fritatt for samme straff uten at det er noen som helst form for smittevernsmessing logikk bak dette fritaket.

Min familie har flere egnede steder, inkludert leiligheter, hytter, osv hvor jeg kan vaere paa karantene helt for meg selv. Dette kan enkelt dokumenteres og enhver form for brudd paa karantene i etterkant kan straffes i henhold til en vanlig prosess for handhevelse av smittevernsloven.

Det maa kunne vises skjonn og fleksibilitet i en sak som er ekstremt inngripende i det personlige liv.