Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 313364

Dato: 27.11.2020

Det virker urimelig at familie på besøk fra utlandet i jula ikke skal kunne ta karantene i hjemmet til familien de besøker. Det har jo kommet frem at importsmitte først og fremst kommer av arbeidsinnvandring. Dette ødlegger jula for mange familier i det som allerede har vært et trist år. Spesielt for de med familie i utlandet de knapt har truffet i år.

Jeg tror alle er inneforstått med at dette blir en annerledes jul og at vi alle må bidra for å holde smitten nede. Men for å holde moralen oppe de neste månedene med tiltak vil det naturligvis være viktig å prioritere de tiltakene som faktisk er effektive i å redusere smitten, og som ikke fører til for store inngripner i folks liv. Basert på de faktaene som har kommet frem om karantenehotell tyder da alt på at dette er et tiltak med store negative konsekvenser for enkeltpersoner, og ikke bidrar til smittereduksjon i særlig grad.

Håper derfor dere vil vedta å ikke forlenge dette tiltaket i hensyn til alle de som så gjerne vi treffe sine familier denne, riktignok noe spesielle, julen.

Simon A.