Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 272229

Dato: 27.11.2020

Jeg mener at hotellkarantene for de fleste er en god regel, og nødvendig da mange ikke overholder karantene hjemme. Men jeg vil gjerne belyse en situasjon som nok har blitt oversett i første omgang med reglene.

Jeg har flyttet tilbake til Norge og begynt i jobb. Min kone har fått innvilget familieimmigrasjon og oppholdstilatelse i Norge. I den vanlige saksgangen vil hun da reise til Norge, få sitt oppholdskort, og på det tidspunktet blir hun registrert i folkeregisteret som boende på min adresse. Når hun reiser til Norge flytter hun til fast bopel i realiteten, men dette blir ikke reflektert i noe register før en stund etter. Utenom korona-tider har jo ikke denne utsettelsen mye å si. Under det gjeldende regelverket er det skrevet unntak fra hotellkarantene for reisende som har meldt flytting til fast bopel. Men dette er umulig for de i situasjonen til min kone, som har fått innvilget oppholdstilatelse og skal reise til Norge.

Jeg håper unntaket for de som skal flytte til Norge kan presiseres til å også innkludere de som har fått innvilget oppholdstillatelse og kan vise at de har fast bopel tilgjengelig. I vårt tilfelle ville vi da vise til vårt ekteskap og min boligkontrakt.