Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 761518

Dato: 26.11.2020

Hvordan blir det tatt hensyn til gravide eller familie med barn på karantenehotellene?Dersom mor reiser alene med barn, hva skjer dersom hun skulle blitt syk? Finnes det da en plan for å ta vare på barna?

Som gravid er man nødt til å forholde seg til spesifikke matrestriksjoner. Informasjonen om mattilbudet på karantenehotellene er uspesifikk. Å få mat levert på døren 3 ganger daglig er ikke nødvendigvis nok i et svangerskap. Kontrolleres matlagringsforholdene for å redusere sjansen for bl.a. Listeria og Toxoplasmose? Er det mulig å tilpasse innholdet i matleveransene?
Finnes det adekvate rutiner ved behov for helsehjelp?

I flere uker har det vært forsøkt å få svar på disse spørsmålene i tillegg til mange andre, men pga. manglende informasjon om hvor man kan henvende seg blir spørsmålene stående ubesvart.

Jeg er norsk statsborger bosatt i et EU-land. Hele familien min bor i Norge. For meg er det ufattelig at jeg tross egnet karantenested i privat regi (dvs. separert fra resten av familien) heller må risikere å bli smittet på karantenehotell som gravid.

Frem til nå har alle argumenter mot karantenehotell blitt besvart med at dette tiltaket måtte til for å redusere importsmitten. Importsmitten til Norge i høst har så langt ikke blitt bevist å være forårsaket av privatpersoner som gjennomførte karantene i privat regi. Derimot var arbeidsreiser fra røde land tillatt frem til 26.oktober, noe som mest sannsynlig har bidratt til den store andelen importsmitte.

Jeg håper dere kan vurdere å gjøre endringer i forskriften med mulighet for karantene i privat regi, da med strengere krav til bevis på egnet karantenested og evt. strengere straff ved brudd på karanteneregler.