Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 300191

Dato: 27.11.2020

Jeg er norsk statsborgerskap og min kjæreste bor i Sverige. Han har frem til nå hatt karantene i min bolig. Han jobber hjemmefra og har svært få nærkontakter både i Sverige og Norge. Jeg forstår at dere ikke kan ta individuelle hensyn, i hver sak. Men jeg finner ikke statistikk som sier at kjærester og familie som har stått for importsmitte til Norge. Dette er fullstendig urimelig, og det føles så meningsløst når foreksempel idrettsfolk får reise på kryss og tvers.