Høringssvar fra Universitetet i Bergen

Dato: 27.11.2020

Høringsinnspill fra Universitetet i Bergen til forslag til lov om midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.)

Universitetet i Bergen har ikke merknader til lovforslaget.

Med tanke på den varslede høringen om en forskrift vil vi be at spørsmålet om å gjennomføre karantene i leid bolig bør vurderes grundig. En høy andel av studentene ved universiteter og høyskoler bor til leie, og særlig for de som har eget bad og kjøkken må det vurderes om de skal kunne gjennomføre karantene der.

Med vennlig hilsen

Dag Rune Olsen
rektor

Kjell Bernstrøm
universitetetsdirektør