Høringssvar fra Ole Kristian Kopperud

Dato: 26.11.2020

Kjære Regjering!

Jeg skriver til dere grunnet den ekstraordinære beslutningen den norske regjering har innført med 10 dagers karantene på hotell ved innreise til Norge. Familien min og jeg bor for tiden i Danmark og håper å komme til Norge for å feire jul sammen med våres norske familie. På grunn av de nye karantereglene, ønsker den norske stat å tvinge oss til en 10 dagers karante på et hotellrom med en 4 måneder gammel baby og bekostning på 10.000. Det gis liten/ingen informasjon om hvilke fasiliteter som vil være tilgjengelige for en barnefamilie med et spebarn som oss. Vi risikerer også å være i kontakt med mange fremmede med mulig smitte på hotellet.

Som forberedelse til våres Norgestur, har vi ordnet egen bil som vi skal kjøre alene til er tomt hus for å gjennomføre våres 10 dagers karantene. Vi tar alle nødvendige forholdsregler for å sikre oss at vi eventuelt ikke skal spre COVID-19 til andre mennesker eller bli smittet under transport og gjennom våres karantene.

Jeg forstår rett og slett ikke hvorfor lovlydige norske statsborgere blir tvunget til å bo og betale for hotellkarantene når de forholder seg til alle råd og regler i forhold til smitte, og har et passende og bedre egnet sted til å gjennomføre karantenen isolert og uten for fare av smitte. Data viser at flertallet av koronavirusinfeksjonene spres via overføring i stor grad fra studenter og innvandrerarbeidere. Ironisk nok er dette gruppene som er unntatt hotellkarantene.

Dette året har vært utrolig vanskelig for oss alle! Det å være sammen med våre kjære i julen er en anledning jeg er sikker på at vil gioss, og andre i samme situasjon, en videre motivasjon til å komme seg gjennom restriksjoner.

Det absolutt store flertaller av de som skal i karantene etter innreise til Norge kan vise til en negativ koronatest. Karantene på et tvilsomt hotell og det å være innelåst i 10 dager kan etter min mening skade folks mentale helse og muligens sette dem i en mye større fare for virussmitte enn det vil være dersom du har et eget hjem du kan isoleres i.

Jeg vil be dere om å stole på folket å gjøre det rette ved å slutte å behandle oss som kriminelle!

Norske statsborgere med barn under 12 bør få gjennomføre karantenen i et trygt hjem med de nødvendige fasislitietne som er helt nødvendige for barnefamilier!

Mvh.

Ole Kristian Kopperud