Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 131874

Dato: 26.11.2020

De siste månedene har vært spesielt tøffe for oss som har kjæreste i utlandet. Slik ordningen med karantenehotell fungerer nå forhindrer den at mange får se sine kjære i det hele tatt. Noe som selvsagt oppleves svært tøft , spesielt med tanke på hvor hardt nedstengningen i vår også rammet de samme menneskene. Ordningen faller også svært skjevt ut mht. økonomi og mulighet for forlenget ferie og oppleves fort som et gode kun for de mest bemidlede. Det som bekymrer meg mest er at reglene kan bidra til å undergrave tilliten til det norske demokratiet ved at de oppleves urettferdige og unødvendige. Når regjeringen så tydelig viser mistillit til deler av befolkningen vil selvsagt velvilligheten overfor tiltakene synke. Smitten har først og fremst kommet fra utenlandske arbeidere og ikke kjærester. Slikt sett mener jeg det er urettferdig og en lite treffsikker strategi å forhindre kjærestebesøk. Ordningen mht karantene for kjærester som var fra 15. august i år ivaretok menneskerettighetene og fungerte ved at den forhindrer store smitteutbrudd. Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringen innførte karantenehotell for familier og kjærester, mens de som har forårsaket store smitteutbrudd og som har brutt regler, arbeidsinnvandrerne og deres arbeidsgivere, blir vist tillit ved at de kan være i karantene på arbeidsplassene.