Høringssvar fra Nora Hui Andersen

Dato: 27.11.2020

Hei.

Jeg er en norsk statsborger som har studert en mastergrad i utlandet, og er nå igang med pliktig turnustjeneste. Grundet nordiske særregler om folkeregistrering, er jeg blant de som har fått registrert bostedsadresse i utlandet. Siden jeg er ferdig med mitt studieforløp, har jeg ikke lengere gyldig studiedokumentasjon, men jeg må fullføre turnustjenesten før jeg kan få autorisasjon som helsepersonell i Norge. Jeg anser mitt nåværende opphold i utlandet som nødvendig, ikke frivillig.

Jeg ønsker oppklaring/utdyping i hvordan man skal forholde seg såfremt man er i turnus som en nødvendig del av utdanningen.

Jeg ønsker at man som arbeidstaker i utlandet kan holde karantene på egnet oppholdssted dersom man kan dokumentere dette (fritidsbolig, leilighet som tilhører familien selv om man ikke personlig står som eier/leier).

Vil nødig sitte alene i julen.

Vennlig hilsen Nora Hui Andersen