Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 322854

Dato: 27.11.2020

Jeg undres over denne dype mistillit til borgerne som her speiles i denne praksis og forslag. Hvorfor praktiserer Norge de strengeste regler i Europa? Og dette hvorvidt man eier eller leier en bolig - det er da det jeg vil kalle et klassespørsmål, og har da umulig noe å gjøre med smittevern?

Jeg forundres og er foruroliget over dette.

Å kalle det karantenehotell er mildt sagt en eufimisme. Det er da en bevaringsanstalt, påtvunget.

Jeg håper inderlig at landets ledere i tillitsbasert samarbeid med borgerne kan navigere klokt i dette, der vi ledes av fornuft og logikk.

Å kunne vise til en negativ test (eller f eks slik man gjør i Tyskland- man er 5 dager i karantene der man kan ta test, og om den da er negativ, opphører karantenen) burde være tilstrekkelig og trygt.