Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 184325

Dato: 27.11.2020

Risikerer en å bli eksponert for mer smitte ved et såkalt norsk "karantenehotell". Har regjeringen sett hva som har skjedd på "karantenehotell" i den vestlige del av verden?

Smitteutbrudd på karantenehotell er dagligdags, ofte er det "importsmitte" fra de ansatte ved hotellet som er skyld i utbruddene. Hvor ironisk er ikke det?