Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 177471

Dato: 27.11.2020

Høringssvar karantenehotell

Vi nærmer oss jul og den delen av året der familietid og tradisjoner står aller viktigst for oss nordmenn. Og særlig i år er det enda mer viktig å kunne samle de aller nærmeste til julefering, under trygge og smittevennlige restriksjoner så klart. Vi har snart gått igjennom ett helt år med store og utfordrende prøvelser. Det har blitt gjennomført tiltak som nedstenging av et helt samfunn, permitteringer av jobber, karantene, isjolasjon og for noen har det vært nesten et helt år uten å se slekt og familie. Jeg tenker på nordmenn som bor og jobber/studerer i utlandet. Nordmenn som enten ikke har hatt mulighet til å reise ut av landet fordi det ikke lønner seg å dra hjem for en liten ferieperiode bare for å sitte i karantene. Eller fordi man ikke ville risikere unødvendig smittefare.

Når jeg tenker på disse nordmennen som har gjort nødvendige og riktige valg igjennom året ved å droppe turen hjem, så tenker jeg: er de virkelig nødt til å få enda en grunn til å ikke få komme hjem? Må studenter som kanskje allerede har høye utgifter som studieutgifter, dyr husleie og et stort, tyngende lån, låne mer for å komme seg hjem? Hva med de som lever under fattigdomsgrensen? Hvordan skal de komme seg hjem? Hjem til jul?

Med ordningen rundt karantenehotell i ti dager forstår jeg at det er nødvendig å betale for driften og oppholdet. Men er det virkelig nødvendig med karantehotell om de som reiser inn har en familie, et hus og reise hjem til? Jeg mener selvfølegelig at de skal gjennomføre en karanteneprosess å møte verken familie eller venner i løpet av de ti dagene. Men er det nødvendig at nordmenn som har vært godt distansert fra familiene sine må betale tusenvis av kroner for å kunne få komme hjem til jul? For at de skal få kunne få en varm og trygg jul med sine aller kjæreste rundt seg?

Så lenge de avlegger en negativ koronatest både før og etter innreise til Norge, mener jeg at et dyrt koronahotell ikke er nødvendig. Så lenge de som kommer hjem til jul følger nøye smittevernstilltak og regjeringens smittevernsråd, tror jeg at de like gjerne kan gjennomføre de ti dagene med karantene hjemme. På et eget rom, uten folk, men med familie i nærheten, så får vi alle en fin og smittefri jul likevel.

I et år med enorme prøvelser for oss alle, med mer ensomhet og usikkerhet en normalt og der en mørketid føles ekstra mørkt, så tror jeg at det er så viktig at alle får "hjem til jul".