Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 796482

Dato: 26.11.2020

Det är helt orimligt att personer som kan lösa karantäntiden på 10 dagar i privat bolig/uppehållssted istället för karantärhotell inte kan få göra det.

Det är psykiskt och mentalt skadligt!