Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 275386

Dato: 27.11.2020

Karantenehotellordningen rammer en allerede sårbar gruppe. Det burde legges større vekt på den psykiske påkjenningen ordningen har for den enkelte. Julen er mer enn bare en høytid for de som har familie eller kjæreste i utlandet, det er også kanskje den eneste muligheten de har til å se hverandre på 6-12 måneder, ettersom mulighet til å reise som oftest avhenger av feriedager. Denne gruppen har hele tiden vært opptatt av å følge smittevern og er villig til å ta karantenen på et egnet sted, nettopp fordi det å være sammen med dem man er glad i er så viktig. At regjeringen ikke viser dem noe tillit er høyst kritikkverdig. I motsetning til turister, så har denne gruppen et hjem å komme til. Mange kjenner noen med hytte eller feriehus hvor de kan oppholde seg. Og i motsetning til arbeidsinnvandrerne, som bare venter på å komme seg ut i samfunnet for å jobbe, så er målet til familie og kjærester det å få kunne være sammen med sine kjære, hjemme. Det er ikke alle som har råd eller tid til å sitte på karantenehotell i ti dager, dermed fungerer regelen i hovedsak som en måte å hindre folk i å reise til Norge. Ettersom det heller ikke er familie eller kjærester som står for tyngden av importsmitten, tar kjærester og familie en urettferdig stor del av straffen. Regjeringen burde vise tillit til denne gruppen også, ikke bare de som eier bolig eller skal utføre oppdrag. Det å kreve negativ koronatest ved innreise, samt at den reisende kan dokumentere for et egnet oppholdssted er gode tiltak som burde være krav nok for familie og kjærester. Karantenehotell bør heller stå som et alternativ, ikke som et krav, for de som kan dokumentere.

Når det gjelder de som må på karantenehotell, så burde det være mulig for den reisende å sitte i karantene ved opprinnelig reisemål, ikke ved grenseovergangen. Dette burde også tydeliggjøres for alle slik at både den som reiser til landet, og de som jobber ved grensen, vet hva som forventes. Slik det er nå, virker det som at noen mener karantenen skal finne sted ved grensen, mens andre mener den skal finne sted ved siste destinasjon. Dette har konsekvenser for den som har videreflyvning til et annet sted i landet. Det medfører en ekstra økonomisk påkjenning og mye usikkerhet. Spesielt når det nærmer seg jul, så risikerer den som sitter i karantenehotell i Oslo å ikke komme seg videre, da det er dårlig med flyavganger rundt og på helligdagene.